Mål vi har sat os

Næsby Malerfirma A/S er en fremtidsorienteret virksomhed. Vi har således defineret nogle mål, som vi allerede i dag tilstræber at leve op til, og som også i fremtiden indtager en central plads i virksomhedens løbende udvikling.

Disse mål er:

– fortsat at skabe en virksomhed, hvor den gensidige forståelse og respekt svende, lærlinge og administration imellem bygger på åbenhed og tolerance. Vi tror på, at disse værdier leder frem til det bedste samarbejde og skaber de bedste resultater, menneskeligt såvel som økonomisk.

– fortsat at se uddannelse af vore elever på et fagligt højt niveau som en af virksomhedens fornemste opgaver. Vi ønsker at være Danmarks bedste læreplads med så dygtige elever, at de helt naturligt får tilbudt et job som svend her i virksomheden fordi begge parter har lyst til det og tror på hinanden.

– fortsat at have et godt samarbejde med kunderne baseret på åbenhed om såvel kvalitet som økonomi. Frem for et strengt opdelt kunde-/leverandørforhold ønsker vi et ligeværdigt samarbejde, som er til fordel for begge parter.

– fortsat at være en miljømæssigt og sikkerhedsmæssigt ansvarlig virksomhed, som følger udviklingen på disse områder nøje og aldrig går på kompromis.

Bliv kontaktet og få et gratis tilbud

    Vi ringer dig op, så snart vi har muligheden for det, og senest 24 timer efter vi har modtaget din henvendelse. Du kan også ringe til os på tlf. 66 18 31 21 for et gratis tilbud.